Akademie ragby

Idea založení akademie jako spolku vzniká na jaře roku 2017 jako aktivita, která má podpořit snahu dostat děti zpět na venkovní zatravněná hřiště nejen jako fotbalové hráče.

Iniciátoři projektu pochází z ragbyového prostředí a tak si stanovují jako jeden z cílů seznámení dětí a veřejnosti s tímto všestranným gentlemanským sportem, jehož srdcem jsou ragbyové hodnoty jako čest, respekt, disciplína a smysl pro tým.

Tyto hodnoty nejsou ovšem pouze ragbyové, jsou to obecné hodnoty sportovní i životní.

Jelikož ragby je elitní kontaktní týmová hra kombinující lehkou a těžkou atletiku, atletika ve sportovním záběru akademie nemůže chybět. Společeně s další sportovní průpravou a s kondičními tréninky tvoří páteř sportovního zaměření akademie. 

Co se děje nyní?

RA Brno se aktuálně dohodlo se Střední školou Charbulova a zahájí sezónu 2018-19 na zatravněném hřišti v areálu školy. Tréninky akademie se budou konat v pondělí, ve středu a v pátek odpoledne podle harmonogramu jednotlivých věkových kategorií. 

Těšíme se na Vás na hřišti.