Tréninková příprava

Tréninkové cíle RA Brno

Základem tréninkové přípravy RA Brno je zážitek ze hry, rozvoj týmového ducha a smyslu pro fair-play, individuální i týmový progres postavený na základech vzájemného respektu a důraz na minimalizaci rizik zranění.

Komu jsou tréninky určeny?

Ragby je týmový kontaktní sport, specifický svojí všestranností. Uplatní se v něm velmi dobře různé typy hráčů (rychlostní i silové). Svoje předchozí sportovní zkušenosti zde mohou velmi dobře zúročit bývalí hráči míčových sportů, silových sportů i celé řady atletických disciplín, herního progresu však mohou stejně dobře dosáhnout i zájemci o tuto hru bez jakékoliv předchozí zkušenosti s pravidelnou sportovní přípravou.

Co tréninky nabízí?

Možnost stát se součástí týmu i ragbyové komunity.

Rozvoj základních ragbyových dovedností a herního potenciálu.

Komplexní tréninkovou fyzickou a psychickou přípravu na hru.

Zaměření tréninkové přípravy:

Fyzický rozvoj

Rozvoj herních ragbyových dovedností (rugby skills), herního potenciálu hráčů a jejich kondice (vytrvalost, obratnost, koordinace, dynamika a síla).

Tréninky „rugby skills“

Ve všech věkových kategoriích jsou přizpůsobeny individuálním schopnostem hráčů, které budou v rámci celoroční přípravy průběžně sledovány. Tréninková příprava je zakotvena v celoročních, měsíčních, týdenních tréninkových plánech, které jsou dále členěny na jednotlivé tréninkové jednotky.

Garant: Trenéři a asistenti

Kondiční tréninky

V rámci celoroční přípravy budou realizovány pro všechny věkové kategorie v úzké kooperaci se studenty studijního programu Tělesná výchova a sport, Obor Kondiční trenér – Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií.

Garant: Mgr. Přemysl Šimon

Pravidelné fyzické testy

Testy hráčů všech kategorií budou probíhat na začátku a konci podzimní i jarní části tréninkové přípravy, s cílem sledovat trend rozvoje fyzických dovedností jednotlivých hráčů a poskytovat zpětnou vazbu trenérům, hráčům i rodičům.

Garant: David Bureš

Psychický rozvoj

Osobnostní rozvoj (rozvoj morálně-volních vlastností, smyslu pro fair play, schopnosti spolupráce, komunikace, taktického/strategického myšlení důvěry ve vlastní schopnosti).

Garant: Trenéři a asistenti

Psychomotorický vývoj

V průběhu herní sezóny bude se souhlasem rodičů sledována i úroveň psychomotorického vývoje hráčů, tak aby veškeré tréninkové jednotky respektovaly individuální  možnosti/specifika hráčů v daných věkových kategoriích. Realizaci budou pod supervizí provádět studenti studijního programu Psychologie, členové výzkumné skupiny Sportovní psychologie ve výzkumu a praxi – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 

Garant: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.