Příspěvky

DĚTI A MLÁDEŽ

 • 5.000 Kč za rok, 2.500 Kč za pololetí 
 • Jeden trénink týdně nebo kategorie U6 (školka) – 2.500 Kč za rok, 1.250 Kč za pololetí
 • Na účet číslo: 2701461650/2010
 • Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození
 • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Platby jsou půlroční, v případě úhrady příspěvků za celý rok, prosím o uvedení informace ve zprávě pro příjemce.

Sourozenecké slevy. Pokud jsou členy klubu sourozenci a jeden z nich chodí dvakrát týdně, další získávají na členské příspěvky v příslušném kalendářním roce slevu 50%.

Sociální program. Každý, kdo chce hrát ragby, může, a to bez ohledu na svoji sociální situaci. Pokud by výše příspěvků měla být  překážkou pro členství v klubu, lze podat žádost o snížení členského příspěvku s popisem situace a odůvodněním. V případě vaší nepříznivé finanční situace jsme připraveni k osobnímu jednání, neostýchejte se nás oslovit.

Slevy v případě neúčasti. V případě, že členovi klubu brání v aktivní účasti na sportovní činnosti klubu překážka, která má zdravotní povahu, nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, je možné podat žádost o snížení (popřípadě prominutí) členského příspěvku s popisem situace a odůvodněním.

Některé zdravotní pojištovny poskytují příspěvky na sportovní kroužky dětí, prosím informujte se u své zdravotní pojišťovny.

Pro potvrzení o zaplacení příspěvků pište na email lenka@rabrno.cz. 

V ceně příspěvků je zahrnuto:

 • práce kvalifikovaných a licencovaných trenérů 
 • víceúčelové tréninky (dovednosti ragby, atletika, kondiční tréninky, úponové sporty)
 • pravidelný monitoring herního a fyzického rozvoje dětí
 • používání sportovišť: hřiště s přírodní trávou, tělocvična
 • používání sportovního vybavení 
 • registrace ČSRU

V ceně příspěvků není zahrnuto:

 • doprava na tréninky a tréninkové oblečení
 • používání nestandardních sportovišť např. zimní stadion na bruslení, bazén, posilovna apod.
 • povinná zdravotní prohlídka