Partneři

Přispěvatelé 2019

Statutární město Brno (10 000 Kč)

Městská část Brno – Černovice  (10 000 Kč)

Team Solutions s.r.o. (50 000 Kč)

Ragbyová akademie Yvese Perrota (10 000 Kč)

Přispěvatelé 2020

Statutární město Brno (20 000 Kč)

Městská část Brno – Černovice  (35 000 Kč)

Pinya s.r.o. (10 000 Kč)

Pískovna Černovice s.r.o  (15 000 Kč)

Přispěvatelé 2021

Městská část Brno – Černovice  (43 000 Kč)

Hledáme sponzory a partnery Akademie a také všechny, kteří se na jejím chodu chtějí aktivně podílet. Ragby zdar!