Spolupráce s Masarykovou univerzitou

photo cop Aleš Ležatka

Ragbyová akademie Brno bude v příštím roce spolupracovat s Fakultou sportovních studií a s Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

Kondiční tréninky 

V rámci celoroční přípravy budou realizovány kondiční tréninky pro všechny věkové kategorie v úzké kooperaci se studenty studijního programu Tělesná výchova a sport, Obor Kondiční trenér – Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií.

Monitoring psychomotorického vývoje dětí

V průběhu herní sezóny bude se souhlasem rodičů sledována i úroveň psychomotorického vývoje hráčů, tak aby veškeré tréninkové jednotky respektovaly individuální  možnosti hráčů v daných věkových kategoriích.

Realizaci budou pod supervizí provádět studenti studijního programu Psychologie, členové výzkumné skupiny Sportovní psychologie ve výzkumu a praxi – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 

Pravidelné fyzické testy

Testy hráčů všech kategorií budou probíhat na začátku a konci podzimní i jarní části tréninkové přípravy, s cílem sledovat trend rozvoje fyzických dovedností jednotlivých hráčů a poskytovat zpětnou vazbu trenérům, hráčům i rodičům.

Je se na co těšit.