Tak trochu jiný trénink

Na všestranný rozvoj psychomotorických dovedností jsme se zaměřili v sobotu 6.4. v rámci akce UKLIĎME ČESKO – Černovice a černovická hřiště.

Pod taktickým vedením Jitky Silárszké bojovaly proužky RA Brno statečně celé sobotní dopoledne všemi povolenými prostředky s nepořádkem v parku u ZŠ Kneslova.

Za velkou pomoc a pro ragbisty typickou nezdolnost patří díky Justýnce, Šímovi a Filipovi Fuchsovi, který předvedl vrcholnou fyzickou formu přetavenou v neskutečné pracovní nasazení.

Díky patří i organizátorům akce za perfektně připravené sportovní vybavení – hrábě, lopaty, pytle a rukavice umožnily zajímavou inovaci tréninkové přípravy, kterou vhodně doplnila nutričně vyvážená strava ve formě gulášku a špekáčků. 🙂