Zpátky na hřiště!

Po dvouměsíční pauze způsobené virovou epidemií se vracíme na hřiště.

V pondělí 11.5.2020 v 16.30 zahajujeme prvním tréninkem zkrácenou jarní sezónu. Hřiště je aktuálně v omezeném provozu a nebudeme moci využít šatny a zázemí. Takže vše s sebou do batůžku, převlékárna na hřišti, pití raději dvě.

Tréninky se budou konat pro kategorie U8, U10, U12 a U14 v pondělí a ve středu od 16.30 do 18.00. Prosíme o včasný příchod nejlépe deset minut před tréninkem.

Kategorie U6 bude jednou týdně ve středu od 16.30 do 17.30.

Děvčata mají domluveny tréninky v Bystrci a na Dragonu a budou jednou týdně v úterý od 16.30 s Přemkem na workoutovém hřišti v parku Řehořova.

Těšíme se na Vás. Sportu zdar!


 

Od 11. května 2020 vláda do již schváleného scénáře mimo jiné přidala možnost dalších sportovních akcí a tréninků při dodržení specifických podmínek (celé znění usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 ZDE).

Vláda omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 a) společně sportuje nejvýše sto osob

 b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Vláda nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

 b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek