Kultura

Pět základních hodnot v ragby

NADŠENÍ – Ragbisty a ragbyové příznivce spojuje vášnivé nadšení pro ragby. Ragby přináší vzrušení, emoce a vědomí sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou.

ČESTNOST je základním prvkem ragby. Je vytvářena poctivostí a fair-play chováním a hrou.

KÁZEŇ je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k pravidlům, předpisům a základním hodnotám ragby.

ÚCTA A RESPEKT ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve hře je prvořadá.

SOUDRŽNOST A TÝM – Ragby má týmového ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly.

V Akademii

KOMUNIKACE

  • Když se potkáme, zdravíme se.
  • Když někdo někoho nezná, představí se mu. 
  • Tykáme si.

DISCIPLÍNA

  • Chodíme včas.
  • Děláme, co říkají trenéři.
  • Děláme, co říkají rozhodčí.

RESPEKT A ČEST

  • Respektujeme soupeře, dělá totéž co my.
  • Jsme fér k sobě i k ostatním.

TÝM

  • Máme všichni stejné cíle, jsme jeden tým. 
  • Pomáháme si. Na hřišti i mimo něj.