Nový školní rok a první tréninky akademie!

Nový školní rok je tu a akademie zahajuje svou činnost a spolupráci se základními školami.

První trénink akademie se bude konat v pondělí 10. září 2018 na SŠ Charbulova a pak každý týden v pondělí a ve středu.

Ve spádové oblasti v Černovicích a v Komárově se nacházejí tři základní školy, se kterými by RA Brno chtěla dlouhodobě spolupracovat.

První z nich a je ZŠ Řehořova, která těsně sousedí se střední školnou Charbulova a stojí přímo vedle tréninkového travnatého hřiště, takže dětem stačí jen přeběhnout pár metrů z jedné školy do druhé. V tělocvičně základní školy Řehořova se budou také konat zimní tréninky akademie. Se školou jsou domluveny nábory a další spolupráce.

Druhá škola je ZŠ Kneslova, která se nachází asi 300 metrů od tréninkového hřiště. Nábory na ZŠ Kneslova jsou po domluvě se zástupcem ředitele odloženy na pozdější termíny, pravděpodobně na říjen 2018.

Trojúhelník základních škol uzavírá ZŠ Tuháčkova, která není v pěší dostupnosti, ale ve velmi dobré dojezdnosti MHD (tři zastávky autobusem), a kde bude po dohodě s ředitelkou školy akademie také provádět nábory.

Střední školy plánuje akademie oslovit později, zejména domácí střední školu Charbulova, sousední Střední odbornou školu Morava a gymnázium Křenová.

Děkujeme všem za vstřícná jednání a těšíme se na vás.

Doufáme, že se na prvním tréninku v pondělí 10.9. 2018 v sejdeme v hojném počtu. 

Nejmladší kategorie začínají v 15:30, sraz 15:15 před hlavním vchodem školy.

Starší děti a mládež (ročníky 2006 a starší) začíná v 17:00, sraz v 16:45 před hlavním vchodem školy.

Informace pro rodiče: Pravá brána do areálu podél ZŠ Řehořova, kterou se lze dostat až na hřiště je otevřená do pozdních hodin. Rodiče , kteří budou chtít sledovat své děti při tréninku, jsou vítáni. 

Informace pro opozdilce: Kdo příjde pozdě, ať jde branou do areálu podel ZŠ Řehořova přímo na hřiště a ohlásí se trenérům.

Ragby zdar!