Okénko U10

 

V roce 2021 se nám podařilo navyšovat stoupající kvalitu úrovně hry a zařadit se v rámci turnajů do horních pater žebříčků.

Dvě sezony zpět bylo položení, byť jen jedné pětky skoro nepředstavitelné. V loňském roce nám většina týmu přestoupila do vyšší kategorie a trochu jsem se obával dopadů na kvalitu naší hry. Obavy byly marné a děti si standard získaný za poslední dva roky udržují i nadále.

Stěžejní pro rok 2022 je nábor nových dětí a zde bych chtěl apelovat i na rodiče. Rok 2021 byl více než úspěšný. Tým, který z větší části tvořili čerstvě příchozí do U10 a zatím nebyla moc možnost čerpat od našich výborných U8, dokázal obsazovat první polovinu tabulek v rámci turnajů.

Tímto děkuji dětem, rodičům za nadšení, ale také trenérům a to Pavlovi za pomoc při rozjedu a dále Zdeňkovi, Jitce a Dominice.

Zdeněk Hejduk

trenér U10