Hřiště pro ragby v Černovicích?

Rádi bychom rozšířili a vysvětlili informace uvedené v pátém čísle Černovin.

Jak jsme na tom s hřištěm nyní?

Stávající hřiště na SOŠ Charbulova si od roku 2018 pronajímáme pouze ve všedních dnech a využíváme jej na pravidelné tréninky všech kategorií – od dětských po dospělé. Hřiště však není možné využívat o víkendech a o prázdninách, současně rozměrově a kvalitou nevyhovuje provozu sportovního klubu, nelze na něm pořádat například zápasy nebo jiné akce. Zázemí školy (WC, šatny atd.) jsme v posledních dvou letech nemohli využívat zejména díky covidové pandemii, ale i tak je pro potřeby členů klubu nedostatečné (děti se převlékají venku na lavičkách, nemají kam si odskočit, či kde si umýt ruce, atd.).

Plánované rozšíření SOŠ Charbulova o další budovu přemění hřiště částečně na stavbu a i přes velkou snahu vedení školy ukrojí další kus z tak již už nedostatečné plochy hřiště. Bohužel pro nás to znamená existenční nutnost najít lépe vyhovující místo co nejdříve, poněvadž by sportovní činnost klubu s více než 100 členy musela být ukončena.

RA Brno se pokouší zařídit pro své svěřence útočiště od začátku svého konání. Od roku 2018 jsme navštěvovali vedení městské části Černovic a přilehlých městských částí a snažili se najít odpovídající místo pro zázemí desítky sportujících dětí. Okolní městské části již mají vybudovány rozsáhlé sportovní komplexy pro veřejnost a jejich další rozšíření plánují, v Černovicích sportovní zázemí takového druhu chybí. S ohledem na velikost potřebných prostor však katastrální území příslušné k Černovicím mnoho možností neskýtá, i když byly s minulým i současným vedením městské části diskutovány různé varianty . Zemědělské prostranství na ulici Turgeněvova je prakticky jedinou aktuální variantou, která si získala podporu města i vedení městské části.

Projekt ragbyového hřiště

Projekt hřiště není pouze o tom, jak zajistit dětem a mládeži v klubu odpovídající sportoviště, ale také o tom, jakým způsobem zapadne do stávající zástavby a co nabídne jejím obyvatelům. Moderní zatravněné hřiště by nabízelo obyvatelům Černovic a místním školám využít jeho prostor pro své aktivity.

Projekt hřiště by měl být naplánován společně s technickou plochou pro velké parkoviště, které místní obyvatelé dlouho poptávají a s relaxační plochou obklopenou zelení. Zázemí hřiště sestavené z modulových kontejnerů by potom nabízelo také možnost otevření nějakého kulturního podniku např. kavárny apod. Vznikl by tak prostor pro realizaci venkovních sportovních aktivit i místo pro společné setkávání občanů a zejména rodin s dětmi při přirozeném pohybu ve venkovním prostředí.

Projekt by tak nabídl všestranné využití a řadu potenciálních příležitostí k rozvoji městské části. Místo na volném prostranství jsme navrhovali tak, aby bylo součástí relaxační zóny a aby bylo dostatečně vzdálené od obytné zástavby a nerušilo ji tak svým provozem.

Obrázek výše je pouze pro velmi obecnou představu – dělali jsme ho sami.

Provoz hřiště

Standardní sportovní provoz hřiště se sestává z pravidelných tréninků dětí a mládeže denně v odpoledních hodinách a z občasných víkendových zápasů starších kategorií. Jednou za půl roku se jeden víkendový den organizuje celomoravský regionální turnaj dětí a mládeže. Zátěž spojená s provozem RAB je tak podobná jako například provoz malého fotbalového klubu. Rádi bychom se na hřišti potkávali s obyvateli Černovic a rozšířili tak fanouškovskou komunitu.

Přínosy hřiště pro obyvatele Černovic

Projekt podle nás nabízí zlepšení kvality života v městské části:

  • nabídkou sportovního vyžití nejen pro děti a mládež, ale také pro dospělé obyvatele Černovic ať již přímým zapojením v chodu klubu nebo rozšířením nové komunity
  • vybudováním jediného zatravněného hřiště v MČ Černovice, které mohou využívat i další instituce a obyvatelé městské části
  • vybudováním potřebného parkoviště, infrastruktury a uvolnění stávajícím přetíženým ulicím
  • více zeleně – stávající pole by mělo být nahrazeno sadem, parkem a zatravněným hřištěm – tedy vybudováním relaxační zóny
  • kulturním vyžitím třeba v nové kavárně

Kde jsme teď s projektem hřiště?

Jak již bylo zmíněno v Černovinách, před půl rokem proběhla první jednání s magistrátem města Brna, které je majitelem a správcem pozemků, o tom, zda je vůbec možné o této variantě uvažovat. Další postup blokuje schválení nového územního plánu (UP) pro Brno. V momentě schválení UP je možné podat návrh na dodatek k UP a řešit záměr podle standardních procesů včetně diskuze s obyvateli a informování veřejnosti o projektu.


Marek Vráblík

RA Brno